Foto: Ole Kaland NRK
Foto: Ole Kaland NRK

Veronica Danielsen

Fysiker, vitenskapsformidler og flammedriller

"Jeg tror at alle egentlig digger vitenskap. Vitenskapen må bare bli presentert på rett måte. Og det er her jeg kommer inn i bildet"


Populærvitenskapelige artikler

Her kan du lese noen av artiklene jeg har skrevet