Veronica Danielsen

Fysiker, vitenskapsformidler og flammedriller

"Jeg tror at alle egentlig digger vitenskap. Vitenskapen må bare bli presentert på rett måte. Og det er her jeg kommer inn i bildet"


Populærvitenskapelige artikler

Her kan du lese noen av artiklene jeg har skrevet